Wij werken voor

organisaties, teams en individuen die in ontwikkeling of transitie zijn.

@Mens vergroot de slagkracht, de flow en de positieve energie.
Wij dragen bij aan intrinsieke en duurzame ontwikkeling, waar alle betrokkenen gelukkig van worden!

Doelgroepen

Specifieke Branches


Kennisinstellingen


Profitorganisaties


Overheid


Zorginstellingen


Horeca


Hospitality

De slagkracht van uw aanpak vergroten door te kunnen meten op interne & externe gastvrijheid? Studenten of medewerkers meer in hun natuurlijke kracht zetten en bewustwording creëren? Daar hebben wij de ODC Hospitality voor ontwikkeld! 

Benieuwd naar de resultaten?

We hebben aan enkele klanten van ons een referentie gevraagd om u een beter beeld te geven wat @Mens voor uw organisatie kan betekenen.

Onze Referenties

Limbourg & Partners - HR consultancy trajecten

Wij, Limbourg & Partners, zijn een samenwerking met @Mens, Joyce Moesman, aangegaan nadat wij overtuigd zijn geraakt van de toegevoegde waarde van de ODC meting als onderdeel van onze dienstverlening, zowel vanuit P-ontwikkelvraagstukkenals ook het selectie proces.

In samenwerking met Joyce hebben wij enkele HR consultancy trajecten bij onze relaties uitgevoerd waarbij de ODC meting als tool is ingezet en Joyce de daaraan gekoppelde coaching trajecten voor haar rekening heeft genomen. Dit tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Wij hebben Joyce leren kennen als een professional, die integer, discreet en kwalitatief haar werk verricht, hetgeen volledig aansluit bij de waarden van Limbourg & Partners.

Limbourg & Partners maakt nu zelf gebruik van de ODC meting in haar selectie proces om de “match” nog beter te kunnen maken en zijn naast @Mens de enige​ die, op dit moment,​ in Limburg ODC certified Professional zijn.

Hoogachtend,

Jacco Kempen
Managing Director

Weller Wonen Heerlen – Opdracht Teamontwikkeling

Team manager 

‘In de periode eind 2015 tot medio 2016 heeft @Mens een nieuw samenstelde afdeling begeleid in een teambuildingstraject. Deze nieuwe afdeling is samengesteld uit een drietal verschillende teams, met ieder hun eigen dynamiek, cultuur, volwassenheid en niveau van professionaliteit.

Onder bezielende (bege)leiding van Joyce Moesman hebben we gedurende enkele maanden gewerkt aan een nieuwe, gezamenlijk gedragen identiteit. Hierbij zijn we gestart door op medewerkersniveau een individuele ODC af te nemen en die vervolgens te gebruiken om een teamplaatje te maken.

Het volledige team is daarna aan de slag gegaan om de nieuwe, gewenste cultuur te benoemen. Met als subdoelstelling het vergroten van professionaliteit en zelfstandigheid van medewerker en team. Met behulp van de ODC zijn we op team- en individueel niveau aan de slag gegaan met de verankering van de nieuwe waarden en normen voor het team. Waar moet je wat investeren bij medewerkers of team? De ODC maakt dit snel en objectief duidelijk.

Inmiddels zijn we een jaar verder. De nieuwe cultuur staat binnen de afdeling. Teams werken zelfstandig. Concreet merkbaar is dat de medewerkerstevredenheid en arbeidsvreugde bij de medewerkers is toegenomen. Tegelijkertijd is de kwaliteit van uitvoering verhoogd, terwijl we meer in control zijn op onze processen.                    

Frank Laux – Weller’ 

 

Werk voor Heerlen – Opdracht individuele coaching werknemers

‘Coaching bij Joyce... Het begon vanuit de vraag van mij en mijn werkgever: "Positie innemen binnen de organisatie".

Bij de ontmoeting met Joyce had ik direct een klik, open en eerlijk, wat heerlijk! Ik dacht als ik dit goed wil doen moet ik ook alles op tafel gooien, nou dat heb ik gedaan!

Joyce geeft mij beter inzicht in mijn natuurlijk en aangeleerd gedrag. Ze leert me mijn sterkten ten volle benutten en me bewust te zijn van mijn valkuilen. Hierdoor kan ik op mijn werkplek steeds beter mijn positie innemen. Maar wat er met kop en schouders bovenuit steekt in deze coaching is de ontwikkeling die ik doormaak als persoon. Verwerking van het verleden en met open blik in het heden. Joyce zet mij in mijn volle kracht, een cadeau voor het leven waar ik heel dankbaar voor ben!

Fleur Tummers’

 

Gemeente Eijsden-Margraten – Assessments selectie nieuw MT

‘ODC en Joyce hebben ons ondersteund bij de werving en selectie van diverse leidinggevende functies. Het assessment en het meedenken van Joyce heeft ons geholpen de keuze voor een kandidaat scherper te onderbouwen. Zowel de kandidaten als wij zijn enthousiast over de toegankelijkheid van het assessment en de herkenbaarheid van de uitkomsten. De resultaten uit de assessments worden nu gebruikt voor het ontwikkelen van een management development programma, waardoor wij niet alleen de vaardigheden van onze leidinggevenden versterken, maar ook binnen onze organisatie een gemeenschappelijke taal gaan spreken als het gaat om de ontwikkeling van ons personeel.

Ad Fischer, P&O Gemeente Eijsden-Margraten‘

 

Schunck Heerlen – Samenwerkingsopdracht Werk-naar-Werk & ontwikkeling Coördinatoren

‘Het was een geweldige start voor een serie trainingen in combinatie met coachen.  Het assessment ODC was samen met de uitleg van Joyce een hele mooie basis om op door te pakken. Een korte maar krachtige samenwerking.

Ludwig Antonissen. trainer/coach/musicus
LA muziek’

 

ELCO BV Kerkrade – Opdracht Ontwikkeling Salesteam

‘Joyce is een zeer prettig persoon om mee te werken.

Sterk in analyses en een expert. Zij combineert haar expertise met een gezonde mix van relativerend en confronterend vermogen. Haar zakelijke maar persoonlijke en motiverende stijl met aandacht voor de mens brengt beweging.

Joyce is een coach met een zeer goede mensenkennis. Deze kennis gebruikt zij om je op de juiste manier daar te brengen waar je in het organisatie- en coachingstraject wilt komen'.

 Monique Teeuwen - Human Resources Manager ELCO B.V.

 

MOVARE Onderwijsstichting - Opdracht Individuele Coaching

‘In het traject dat ik heb mogen doorlopen, heb ik inzicht gekregen in mijn krachten, geleerd hoe ik deze kan verbinden en hoe ik ze kan inzetten in mijn leven.

Dankzij de instrumenten die Joyce gebruikt maar nog meer dankzij haar persoonlijke benadering en oprechtheid heb ik meer inzicht gekregen in mijn persoontje. Ik heb ontdekt en ervaren dat ik mag Zijn.

@Mens; een meer passende naam is er niet.

Pascalle Wetzels’

 

MOVARE – Frank Bruijenberg loopbaanverkenning

‘Ik heb in april  de ODC-drijfverenmeting ingevuld. Een mooi instrument om inzicht te krijgen in wat energie geeft  en wat  energie kost. Het geeft ook een mooi zicht op de competenties die je veel gebruikt en welke je  bezit maar nog niet in voldoende mate inzet.

In een dialoog met Joyce wordt dit allemaal helder. Het is niet simpel de uitslag mededelen maar in een gesprek met elkaar onderzoeken hoe kan ik de kennis die ik heb opgedaan in het gesprek gaan gebruiken. Joyce daagt je uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Het is een mooi middel om ook stil te staan wat wil ik nu met mijn loopbaan. Voor mij heeft het een toegevoegde waarde gehad om  vervolgstappen te maken.                      

Frank Bruijenberg’